Her findes en række gode links i Ebeltoft.

Djurs Vand:

www.djursvand.dk

Foreningen Ebeltoft@Net:
www.ebeltoftnet.dk

Ebeltoft Handelsstandsforening:

www.ebeltoftby.net

Odd Fellow logen, Ebeltoft:

www.brloge96.dk

OK Klubben, Ebeltoft:

www.ok-ebeltoft.dk

* Hanne og Bjørn Helmer, Bakkehegnet 55, 8400 Ebeltoft * Mobil telefon: (0045) 51 51 75 22 *
Lav din egen hjemmeside med mono.net