VENUS

JUPITER

Betelgeuse (kæmpe sol)

MARS

 

ASTRONOMI

MÅNEN

MÅNEN OG VENUS

MÅNEN OG JUPITER
(MULT. MARTS 2012)

* Hanne og Bjørn Helmer, Bakkehegnet 55, 8400 Ebeltoft * Mobil telefon: (0045) 51 51 75 22 *
Lav din egen hjemmeside med mono.net